ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2016-10-27 --- Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu. Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu pt. „ e – Powiat Krośnieński" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 2. Rozwój Cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – nadzór inwestorski” rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 44 KiB)
 • SIWZ (DOC, 145.5 KiB)
 • Studium Wykonalności Projektu e - Powiat Krośnieński (PDF, 3.9 MiB)
 • Errata do Studium Wykonalności Projektu e-Powiat Krośnieński (PDF, 513.9 KiB)
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (PDF, 616.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 33.1 KiB)
2 2016-10-25 --- Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu. Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie pt. „e-Powiat Krośnieński” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 2. Rozwój Cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia” rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 44 KiB)
 • SIWZ (DOC, 189.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 5 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 32.6 KiB)
3 2015-12-31 --- Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Powiatu Krośnieńskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 101.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 189.9 KiB)
4 2014-12-24 --- Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim wraz z Delegaturą rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umwowy (PDF, 560.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 17.3 KiB)
5 2014-12-24 --- Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Powiatu Krośnieńskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 396.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 381.2 KiB)
6 2014-10-31 --- Przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Gubinie na potrzeby osób niepełnosprawnych II rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 301.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 oświadczenie (PDF, 184.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 formularz ofertowy (PDF, 138.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 projekt umowy (PDF, 254.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 273.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 234.3 KiB)
7 2014-09-26 --- Wykonanie usługi polegającej na wycenie nieruchomości Skarbu Państwa rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 25 KiB)
 • SIWZ (DOC, 241.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 1 (DOC, 28 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (DOCX, 20 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 143.4 KiB)
8 2014-09-01 --- Wykonanie robót geodezyjno - kartograficznych polegających na sporządzeniu numerycznych obiektowych map ewidencyjnych dla wybranych obrębów powiatu krośnieńskiego rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 25 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 202 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 181.9 KiB)
9 2014-04-14 --- Usługa polegająca na wykonaniu dwóch instalacji przyłączeniowych z mocą przyłączeniową o wartości 40 kW każda na napięciu 0,4 kV oraz serwis w dniu imprezy plenerowej odbywającej się w ramach projektu pn.”Strefa Eurokrea(k)tywnych” rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 108 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 126.7 KiB)
10 2014-04-02 --- Usługa polegająca na wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych oraz wykonaniu projektu graficznego nadruku, a także jego naniesieniu na materiały promocyjne. Materiały promocyjne wykonywane będą w ramach projektu pn.”Strefa Eurokrea(k)tywnych” rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 61.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 13.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 215.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu