ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu długoterminowego 477/2017 Obowiązujący
2 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok 476/2017 Obowiązujący
3 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Priorytet Inwestycyjny 8i. 475/2017 Obowiązujący
4 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 474/2017 Obowiązujący
5 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w obrębie wsi Korczyców oznaczonej jako działka nr 64/12 z równoczesnym wyłączeniem z użytkowania dróg gminnych 473/2017 Obowiązujący
6 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie do prowadzenia czynności związanych z udziałem w Programie Erasmus +. 472/2017 Obowiązujący
7 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński w roku 2017. 471/2017 Obowiązujący
8 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 470/2017 Obowiązujący
9 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie użyczenia Zachodniemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku w Gubinie, Osiedle Emilii Plater nr 8-8b 469/2017 Obowiązujący
10 2017-06-19 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 468/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu