ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-21 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok 440/2017 Obowiązujący
2 2017-03-21 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację działań w ramach projektu „Aktywność – potencjał – rozwój” działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w latach 2016 - 2018. 439/2017 Obowiązujący
3 2017-03-21 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie do prowadzenia czynności związanych z udziałem w Programie Erasmus+. 438/2017 Obowiązujący
4 2017-03-15 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok 437/2017 Obowiązujący
5 2017-03-15 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości, położonych w obrębie nr 6 miasta Gubin, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami od nr 7/25 do nr 7/29, nr 7/31, od nr 7/33 do nr 7/37 436/2017 Obowiązujący
6 2017-03-08 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok 435/2017 Obowiązujący
7 2017-03-08 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych działki numer ewidencyjny 371/23 i 371/24 znajdujące się w powiecie zielonogórskim 434/2017 Obowiązujący
8 2017-03-08 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie konsultacji projektu Programu Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020 433/2017 Obowiązujący
9 2017-03-08 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020 432/2017 Obowiązujący
10 2017-03-08 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji Powiatu Krośnieńskiego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej 431/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu