ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz I 2019-02-22 Pozwolenie wodnoprawne na likwidację betonowego wylotu do wprowadzania wód popłucznych z SUW w m.Czarnowo do rzeki Jeziornica
2 Formularz I 2019-02-12 Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne tj. odprowadzanie do urządzania wodnego- rowu, poprzez istniejący wylot urządzeń kanalizacyjnych dz. nr 219 Radomicko oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z drogi nr 29 w m.Radomicko, gm. Maszewo
3 Formularz I 2019-02-12 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu przydrożnego, poprzez dwa wyloty urządzeń kanalizacyjnych, wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej na 29 na dz. nr 145 w m. Gęstowie
4 Formularz I 2019-02-01 Pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. na budowę instalacji źródła fotowoltaicznego na dz. nr 791/1, 794, 1222/1 obręb nr 1 Krosno Odrzańskie
5 Formularz I 2019-01-29 Informacja o wszczęciu postępowania przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego
6 Formularz I 2019-01-29 Informacja o wszczęciu postępowania przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego
7 Formularz I 2019-01-25 Pozwolenie wodnoprawne
8 Formularz I 2019-01-22 Pozwolenie wodnoprawne
9 Formularz I 2019-01-21 Pozwolenie wodnoprawne
10 Formularz H 2019-01-04 Zgłoszenie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu