ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz I 2019-05-15 Budowa nowych obiektów budowlanych, tj. mostu drogowego nad rowem melioracyjnym w ciągu drogi krajowej 29, na działce nr 465, obręb 002 Krosno Odrzańskie - Miasto
2 Formularz I 2019-05-10 W sprawie dotyczącej zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej 29".
3 Formularz I 2019-04-29 Obwieszczenie
4 Formularz A 2019-04-11 Pozwolenie wodnoprawne na budowę obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 150/1 i 150/2 obręb 002 m. Krosno Odrzańskie w zakresie terminu posadowienia do dnia 31.03.2020 r.
5 Formularz I 2019-03-25 Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące w rurociągach osłonowych na przekroczenie projektowaną linią telekomunikacyjną światłowodową nad ciekiem kanału Sarbia 7 w km 1+870 w granicach działek 136, 137, 157, obręb Sarbia. gm Krosno Odrzańskie
6 Formularz I 2019-02-22 Pozwolenie wodnoprawne na likwidację betonowego wylotu do wprowadzania wód popłucznych z SUW w m.Czarnowo do rzeki Jeziornica
7 Formularz I 2019-02-12 Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne tj. odprowadzanie do urządzania wodnego- rowu, poprzez istniejący wylot urządzeń kanalizacyjnych dz. nr 219 Radomicko oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z drogi nr 29 w m.Radomicko, gm. Maszewo
8 Formularz I 2019-02-12 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu przydrożnego, poprzez dwa wyloty urządzeń kanalizacyjnych, wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej na 29 na dz. nr 145 w m. Gęstowie
9 Formularz I 2019-02-01 Pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. na budowę instalacji źródła fotowoltaicznego na dz. nr 791/1, 794, 1222/1 obręb nr 1 Krosno Odrzańskie
10 Formularz I 2019-01-29 Informacja o wszczęciu postępowania przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu