ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-01-20 00:00:00 2017-02-24 12:00:00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego. Położona w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/2 o pow. 1,6328 ha 35 900,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.3 KiB)
2 2017-01-20 00:00:00 2017-02-24 11:00:00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego. Położona w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/1 o pow. 0,4353 ha 8 830,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 26 KiB)
3 2017-01-20 00:00:00 2017-02-24 10:00:00 Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa. Położona w obrębie nr 5 miasta Gubin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 38/4 o powierzchni 0,0132 ha. 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 20.8 KiB)
4 2016-10-25 00:00:00 2016-11-30 12:30:00 Nieruchomość położna w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/37 o pow. 0,1106 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 42 868,90 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.9 KiB)
5 2016-10-25 00:00:00 2016-11-30 11:30:00 Nieruchomość położna w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/36 o pow. 0,1174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 47 899,20 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 20/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.9 KiB)
6 2016-10-25 00:00:00 2016-11-30 10:30:00 Nieruchomość położna w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/35 o pow. 0,1080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 41 860,80 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i 80/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 27.3 KiB)
7 2016-10-25 00:00:00 2016-11-30 09:30:00 Nieruchomość położna w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/34 o pow. 0,0978 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 39 994,90 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 90/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 27 KiB)
8 2016-10-25 00:00:00 2016-11-30 08:30:00 Nieruchomość położna w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/33 o pow. 0,0992 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 40 473,60 zł (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote i 60/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 24.5 KiB)
9 2016-10-25 00:00:00 2016-11-29 13:30:00 Nieruchomość położna w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/31 o pow. 0,1250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i 00/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 24.7 KiB)
10 2016-10-25 00:00:00 2016-11-29 12:30:00 Nieruchomość położna w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/29 o pow. 0,1251 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 45 936,55 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i 55/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 27 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu