ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-07-28 00:00:00 2017-09-05 14:00:00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/2 o pow. 1,6328 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00029020/7 32 310,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dziesięć złotych i 00/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 17.2-2016 (DOCX, 27 KiB)
2 2017-07-28 00:00:00 2017-09-05 12:30:00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/1 o pow. 0,4353 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00027443/4. 7 947,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych ) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 17.1-2016 (DOCX, 27.1 KiB)
3 2017-07-28 00:00:00 2017-09-05 11:30:00 Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/37 o pow. 0,1106 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 48 909,80 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i 80/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.11-2017 (DOCX, 27.1 KiB)
4 2017-07-28 00:00:00 2017-09-05 10:30:00 Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/36 o pow. 0,1174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4 54 649,70 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych i 70/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.10-2017 (DOCX, 27.1 KiB)
5 2017-07-28 00:00:00 2017-09-05 09:30:00 Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/34 o pow. 0,0978 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 45 525,90 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i 90/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.8-2017 (DOCX, 27.1 KiB)
6 2017-07-28 00:00:00 2017-09-05 08:30:00 Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/33 o pow. 0,0992 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 46 177,60 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i 60/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.7-2017 (DOCX, 24.8 KiB)
7 2017-07-28 00:00:00 2017-09-04 11:30:00 Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/31 o pow. 0,1250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 58 187,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i 50/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.6-2017 (DOCX, 24.8 KiB)
8 2017-07-28 00:00:00 2017-09-04 10:30:00 Nieruchomości niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/29 o pow. 0,1251 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 52 410,55 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych i 55/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.5-2017 (DOCX, 27.3 KiB)
9 2017-07-28 00:00:00 2017-09-04 08:30:00 Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/25 o pow. 0,0975 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 40 848,10 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 10/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.1-2017 (DOCX, 25.3 KiB)
10 2017-07-10 00:00:00 2017-08-18 11:00:00 Starosta Krośnieński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/8 o powierzchni 0,0390 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 89 300,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 11_Sk.P_2017 Z DNIA 10 LIPCA 2017 ROKU (DOCX, 25 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu