ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-11-14 00:00:00 2017-12-15 10:00:00 nieruchomość Skarbu Państwa, położona w obrębie nr 2 miasta Krosno Odrzańskie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 292/2 o pow. 0,0816 ha 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i 00/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie Nr 16-Sk.P-2017 (DOCX, 26.3 KiB)
2 2017-10-19 00:00:00 2017-11-30 13:00:00 Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/2 o pow. 1,6328 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00029020/7 28 720,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i 00/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 17.2-2016 (DOCX, 27.3 KiB)
3 2017-10-19 00:00:00 2017-11-30 11:00:00 Nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/1 o pow. 0,4353 ha,dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00027443/4. 7 064,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złotych i 00/100 ) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 17.1-2016 (DOCX, 27.4 KiB)
4 2017-10-19 00:00:00 2017-11-30 09:30:00 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/37 o pow. 0,1106 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4 46 335,60 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 60/100) Brak wyniku
 • OGLOSZENIE 4.11-2017 (DOCX, 27.5 KiB)
5 2017-10-19 00:00:00 2017-11-30 08:30:00 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/36 o pow. 0,1174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 51 773,40 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i 40/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.10-2017 (DOCX, 27.4 KiB)
6 2017-10-19 00:00:00 2017-11-29 13:30:00 Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/34 o pow. 0,0978 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 43 129,80 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych i 80/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.8-2017 (DOCX, 27.5 KiB)
7 2017-10-19 00:00:00 2017-11-29 12:30:00 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/33 o pow. 0,0992 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 43 747,20 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych i 20/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.7-2017 (DOCX, 25 KiB)
8 2017-10-19 00:00:00 2017-11-29 11:13:00 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/31 o pow. 0,1250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 55 125,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i 00/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.6-2017 (DOCX, 25.1 KiB)
9 2017-10-19 00:00:00 2017-11-29 10:30:00 Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/29 o pow. 0,1251 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 49 652,10 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złotych i 10/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.5-2017 (DOCX, 27.4 KiB)
10 2017-10-19 00:00:00 2017-11-29 09:30:00 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/27 o pow. 0,1352 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 56 642,40 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 40/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.3-2017 (DOCX, 25 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu