ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2018-03-15 00:00:00 2018-04-24 10:00:00 nieruchomość Skarbu Państwa położona w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Bolesława Chrobrego nr 13 (po byłej szkole muzycznej), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działka nr 1098/1 o pow. 0,1233 ha 231 980,00 zł (słownie:dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100) Brak wyniku
 • ogłoszenie nr 13-Sk.P-2017 (PDF, 808.7 KiB)
2 2018-01-09 00:00:00 2018-02-28 11:00:00 Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego.1. Położonej w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/2 o pow. 1,6328 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00029020/7. 26 925,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 00/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 17.2-2016 (DOCX, 27.5 KiB)
3 2018-01-09 00:00:00 2018-02-28 09:00:00 Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego. 6 622,50 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i 50/100 ) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 17.1-2016 (DOCX, 27.5 KiB)
4 2018-01-04 00:00:00 2018-02-09 13:30:00 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, która położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/34 o pow. 0,0978 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 40 733,70 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 70/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.8-2017 (DOCX, 27.6 KiB)
5 2018-01-04 00:00:00 2018-02-09 12:30:00 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, która położona jest w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/33 o pow. 0,0992 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 53 495,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 60/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.7-2017 (DOCX, 25.1 KiB)
6 2018-01-04 00:00:00 2018-02-09 11:30:00 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, która położona jest w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/31 o pow. 0,1250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 53 495,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 60/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.6-2017 (DOCX, 25.1 KiB)
7 2018-01-04 00:00:00 2018-02-09 10:30:00 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, która położona jest w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/29 o pow. 0,1251 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 53 495,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 60/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.5-2017 (DOCX, 27.5 KiB)
8 2018-01-04 00:00:00 2018-02-09 09:30:00 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, która położona jest w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/27 o pow. 0,1352 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 53 495,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 60/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.3-2017 (DOCX, 25.2 KiB)
9 2018-01-04 00:00:00 2018-02-09 08:30:00 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, która położona jest w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/25 o pow. 0,0975 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 36 548,30 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i 30/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.1-2017 (DOCX, 25.8 KiB)
10 2017-11-29 00:00:00 2018-02-02 13:00:00 Nieruchomości położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 210/9 o powierzchni 2,1039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie, na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu, prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. W dniu 27 listopada 2017 r. został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Gubinie o odłączenie działki nr 210/9 z księgi wieczystej nr ZG2K/00005683/5 i urządzenie dla niej nowej księgi wieczystej. 1 813 210,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100). Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 7-Sk.P-2017 (DOCX, 25.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu