ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-07-05 00:00:00 2017-08-11 10:00:00 Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dąbie gm. Dąbie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/2 o powierzchni 0,2286 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00002413/4. 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 9/Sk.P/2017 (DOCX, 26.2 KiB)
2 2017-07-28 00:00:00 2017-08-04 09:30:00 Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Krośnieńskiego położona w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/27 o pow. 0,1352 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 59 789,20 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 20/100) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE NR 4.3-2017 (DOCX, 24.8 KiB)
3 2017-05-05 00:00:00 2017-07-14 13:00:00 Starosta Krośnieński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/9 o powierzchni 1,7404 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 2 413 200,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100). Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 21.1 KiB)
4 2017-05-05 00:00:00 2017-07-14 12:00:00 Starosta Krośnieński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 210/9 o powierzchni 2,1039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 2 590 300,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100). Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 21.7 KiB)
5 2017-05-05 00:00:00 2017-07-14 11:00:00 Starosta Krośnieński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/1 o powierzchni 1,6573 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 6 184 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 21 KiB)
6 2017-05-05 00:00:00 2017-07-14 10:00:00 Starosta Krośnieński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 210/5 o powierzchni 1,6890 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 5 743 200,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100). Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 21.2 KiB)
7 2017-05-22 00:00:00 2017-06-28 13:00:00 Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego położonej w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/2 o pow. 1,6328 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00029020/7. 34 105,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto pięć złotych i 00/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.7 KiB)
8 2017-05-22 00:00:00 2017-06-28 11:00:00 Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego położonej w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 609/1 o pow. 0,4353 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00027443/4 8388,50 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i 50/100) Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.7 KiB)
9 2017-05-05 00:00:00 2017-06-21 12:30:00 Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/37 o pow. 0,1106 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 51 484,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote i 90/100). Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 27 KiB)
10 2017-05-05 00:00:00 2017-06-21 11:30:00 Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 6 miasta Gubin przy ul. Generała Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/36 o pow. 0,1174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą ZG2K/00013348/4. 57 526,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i 00/100). Brak wyniku
 • Ogłoszenie (DOCX, 27.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu