ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-12-07 11:00:00 2018-01-19 10:00:00 nieruchomość zabudowana Skarbu Państwa położona w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Chrobrego nr 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1098/1 o pow. 0,1223 ha 281 690,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięśdziesiąt złotych i 00/100) Brak wyniku
  • ogłoszenie nr 13-Sk.P-2017 (DOCX, 19.4 KiB)
2 2017-12-07 12:00:00 2018-01-19 11:00:00 nieruchomość Skarbu Państwa położona w obrębie Dąbie gm. Dąbie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/2 o pow. 0,2286 ha. 22 400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych i 00/100 Brak wyniku
  • ogłoszenie nr 9-Sk.P-2017 (DOCX, 28.3 KiB)
3 2017-11-29 00:00:00 2018-02-02 10:00:00 Nieruchomości położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 210/5 o powierzchni 1,6890 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 4 020 240,00 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100). Brak wyniku
  • OGŁOSZENIE NR 5-Sk.P-2017 (DOCX, 20.7 KiB)
4 2017-11-29 00:00:00 2018-02-02 11:00:00 Nieruchomości położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/1 o powierzchni 1,6573 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 4 328 800,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych 00/100). Brak wyniku
  • OGŁOSZENIE NR 6-Sk.P-2017 (DOCX, 20.7 KiB)
5 2017-11-29 00:00:00 2018-02-02 12:00:00 Nieruchomości położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/9 o powierzchni 1,7404 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. 1 689 240,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100). Brak wyniku
  • OGŁOSZENIE NR 8-Sk.P-2017 (DOCX, 20.7 KiB)
6 2017-11-29 00:00:00 2018-02-02 13:00:00 Nieruchomości położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 210/9 o powierzchni 2,1039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie, na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu, prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5. W dniu 27 listopada 2017 r. został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Gubinie o odłączenie działki nr 210/9 z księgi wieczystej nr ZG2K/00005683/5 i urządzenie dla niej nowej księgi wieczystej. 1 813 210,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100). Brak wyniku
  • OGŁOSZENIE NR 7-Sk.P-2017 (DOCX, 25.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu