ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Pomoc w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Obsługa osób uprawnionych w zakresie języka migowego.

Szczegóły informacji

Pomoc w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Obsługa osób uprawnionych w zakresie języka migowego.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2014-12-20 19:34:14

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim: Joanna Jurewicz, Wioleta Trąbska. Delegatura w Gubinie: Magdalena Iłowska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
telefon:
+48 68 383 0211
+48 68 383 0218
fax:
+48 68 383 0236
 
Delegatura Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul.Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
telefon:
+48 68 455 82 94

Sposób załatwienia

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim lub w Delegaturze w Gubinie, może wybrać jedną z metod zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:
1. Za posrednictwem osoby upoważnionej,
2. Wysłanie e-maila
3. Przesłanie informacji faksem
4. Przesłanie informacji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP
 
Osoby zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim lub w Delegaturze w Gubinie.
Osoba uprawniona, która wyrazi wolę skorzystania z w/w usługi, zobowiązana jest poinformować o tym min. 3 dni przed planowanym terminem wizyty w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim lub w Delegaturze w Gubinie.
 
Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2. Imię i nazwisko osoby przybranej, (jeśli jest wybrana),
3. Rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego, która sprawę realizuje),
4. Propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim lub w Delegaturze w Gubinie),
5. Kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
6. Preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim lub w Delegaturze w Gubinie będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania informacji.

Miejsce odbioru

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim lub Delegatury w Gubinie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Wymagane Dokumenty

Na wniosek osobiy uprawnionej, zostaną jej udostepnione dokumenty w formie odpowiedniej do załatwienia sprawy.
 
Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Czas realizacji

Niezwłocznie

Uwagi

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:
1. Skorzystać w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Krośnie Odrzańskim lub Delegaturą w Gubinie z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Stefanicki Data wytworzenia informacji: 2014-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Stefanicki Data wprowadzenia do BIP 2014-12-20 19:33:50
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2014-12-20 19:34:14
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2014-12-20 20:12:24
Artykuł był wyświetlony: 1107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu