ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – UKS Energetyk w Dychowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 13:22:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Ostojski Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 13:14:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Ostojski Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 13:22:12
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Kandulski Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 13:26:07
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Kandulski Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 13:26:07
Artykuł był wyświetlony: 1250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-04 15:13:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała 47/2019 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2018 r.  W sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wpierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Misa Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Misa Data wprowadzenia do BIP 2019-04-04 15:13:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-04 15:13:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-04 15:16:03
Artykuł był wyświetlony: 1753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-21 15:40:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2019-02-21 15:40:09
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-21 15:41:01
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 15:41:01
Artykuł był wyświetlony: 3311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2019 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-11 15:24:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Misa Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Misa Data wprowadzenia do BIP 2019-02-11 15:24:44
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-11 15:26:31
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:26:31
Artykuł był wyświetlony: 3730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 15:17:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Powiatu Krośnieńskiego Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Kuśnierek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 15:17:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 15:17:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 15:17:46
Artykuł był wyświetlony: 4154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z konsultacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 10:26:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Remigiusz Gołębiowski Data wytworzenia informacji: 2018-11-19 10:27:00
Osoba, która odpowiada za treść: Remigiusz Gołębiowski Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 10:26:50
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Gołębiowski Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 10:34:43
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Gołębiowski Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 10:37:38
Artykuł był wyświetlony: 6585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019 - KONSULTACJE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-15 09:03:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 681/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w dniach 15.10.2018 - 29.10.2018 r. prowadzone będą konsultacje w/w programu.


Projekt programu udostępniony jest:
1)       na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Informator - Organ izacje pozarządowe,
2)       w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
3)       w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 105.


Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
1)       ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Stowarzyszenia,
2)       pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.


Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:
1)       bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, w Biurze Obsługi Interesanta lub pokoju nr 105,
2)       za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
3)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Remigiusz Gołębiowski Data wytworzenia informacji: 2018-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Glaz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-15 09:03:29
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Gołębiowski Data udostępnienia informacji: 2018-10-15 09:07:33
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Gołębiowski Data ostatniej zmiany: 2018-10-15 09:07:33
Artykuł był wyświetlony: 7794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza" Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-31 15:01:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Kamiński, Adam Gola Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Kamiński, Adam Gola Data wprowadzenia do BIP 2018-08-31 15:01:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 15:02:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 15:02:52
Artykuł był wyświetlony: 9273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy PIONIER

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-30 08:23:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesław Michnowicz, Roman Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Michnowicz, Roman KIaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-08-30 08:23:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-08-30 08:24:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-08-30 08:24:13
Artykuł był wyświetlony: 9329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy PIONIER

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-30 08:15:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesław Michnowicz, Roman Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Michnowicz, Roman KIaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-08-30 08:15:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-08-30 08:21:23
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-08-30 08:21:23
Artykuł był wyświetlony: 9306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu