ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z konsultacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 08:02:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 08:02:59
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 08:04:27
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 08:04:27
Artykuł był wyświetlony: 903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018 - KONSULTACJE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 08:16:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 529/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w dniach 23.10.2016 r. - 06.11.2016 r. prowadzone będą konsultacje w/w programu.


Projekt programu udostępniony jest:
1)       na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Stowarzyszenia,
2)       w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
3)       w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 103.


Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
1)       ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Stowarzyszenia,
2)       pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.


Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:
1)       bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, w Biurze Obsługi Interesanta lub pokoju nr 103,
2)       za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
3)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Adułło-Mucha Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Adułło-Mucha Data wprowadzenia do BIP 2017-10-23 08:16:06
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-10-23 08:18:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 08:20:19
Artykuł był wyświetlony: 1982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – OSP Czarnowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-25 11:56:51

Załączniki

  • Oferta (PDF, 594.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-25 11:57:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Adułło-Mucha Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Adułło-Mucha Data wprowadzenia do BIP 2017-08-25 11:56:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-08-25 11:57:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-08-25 11:57:23
Artykuł był wyświetlony: 4186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 14:55:26

Załączniki

  • Oferta (PDF, 600.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-28 14:56:03 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 14:55:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 14:56:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-07-28 14:56:09
Artykuł był wyświetlony: 4772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Maszewiak”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 14:54:17

Załączniki

  • Oferta (PDF, 604.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-28 14:54:47 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 14:54:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 14:56:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-07-28 14:56:09
Artykuł był wyświetlony: 4754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Klub Piłki Nożnej „Tramp-Karp” Osiecznica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 14:52:55

Załączniki

  • Oferta (PDF, 884.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-28 14:53:33 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 14:52:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 14:53:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-07-28 14:53:39
Artykuł był wyświetlony: 4751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 18:17:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 18:17:42
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 18:18:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 18:18:45
Artykuł był wyświetlony: 6437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 21:25:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 21:25:27
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 21:28:02
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 09:30:03
Artykuł był wyświetlony: 7587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2017 roku zadań publicznych samorządu powiatu krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 21:22:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 21:22:50
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 21:24:51
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 21:24:51
Artykuł był wyświetlony: 7560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-30 18:46:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2017-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2017-01-30 18:46:21
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-01-30 18:47:02
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-01-30 18:47:02
Artykuł był wyświetlony: 9548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu