ˆ

Zgłoszenia budowlane

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgłoszenia budowlane

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-26 09:41:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zgłoszeń budowy
zgodny z art 30a ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) dla obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a tej ustawy
 
Rok 2015
Lp.
Data wpływu zgłoszenia
Znak sprawy
Imię i nazwisko
nazwa Inwestora
Opis obiektu budowlanego
adres budowy
Rozstrzygnięcie organu
1.
13.08.2015
BS-D.6743.253.2015
Enea Operator sp. z o.o. Linia kablowa nn-0,4 kV do zasilenia budynków mieszkalnych  w energię elektryczną, dz. nr 11/10, 11/11, 11/24, 11/25, 11/26, 153/1, 5 przy ul. Morskiej i ul. Spokojnej, obręb 2 Gubin Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
2.
20.08.2015
BS-D.6743.263.2015
Wanda i Krzysztof Józkowiak Zasilanie elektroenergetyczne domków letniskowych na terenie gospodarstwa agroturystycznego, dz. nr 35/2 w m. Żytowań, gmina Gubin Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
3.
28.08.2015
BS.6743.572.2015
Enea Oświatlenie sp. z o.o. Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej oświatlenia drogowego, dz. nr 23, 26/2, 134/1, 134/2 w m. Brzeźnica, gmina Dąbie Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
4.
28.08.2015
BS.6743.573.2015
Enea Oświatlenie sp. z o.o. Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej oświatlenia drogowego, dz. nr 94/2, 310 w m. Brzeźnica, gmina Dąbie Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
5.
28.08.2015
BS.6743.574.2015
Enea Oświatlenie sp. z o.o. Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej oświatlenia drogowego, dz. nr 97, 113 w m. Połupin, gmina Dąbie Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
6.
28.08.2015
BS.6743.575.2015
Enea Oświatlenie sp. z o.o. Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej oświatlenia drogowego, dz. nr 113 w m. Stary Zagór, gmina Dąbie Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
7.
28.08.2015
BS.6743.576.2015
Enea Oświatlenie sp. z o.o. Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej oświatlenia drogowego, dz. nr 39/3, 315/4 w m. Dąbie, gmina Dąbie Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
8. 27.10.2015 BS-D.6743.324.2015 Gmina Gubin Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody gruntowe, dz. nr 280, 722/2 w m. Chlebowo, gmina Gubin Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
9.
30.11.2015
BS.6743.728.2015
EnEA Operator S.A.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie
Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV zasilająca domki jednorodzinne, dz. nr 551, 561, 570, 588, 606 w m. Osiecznica, gmina Krosno Odrz. Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
10. 21.12.2015 BS-D.6743.363.2015 Katarzyna i Bartosz Palto Budynek mieszkalny jednorodzinny, działka nr 175/1 w m. Jaromirowice
Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
 
 
 
Rok 2016
Lp.
Data wpływu zgłoszenia
Znak sprawy
Imię i nazwisko
nazwa Inwestora
Opis obiektu budowlanego
adres budowy
Rozstrzygnięcie organu
1.
18.01.2016
BS.6743.11.2016
Enea Operator sp. z o.o.
Linia kablowa nn dla zasilania budynku mieszkalnego w energię elektryczną, dz. nr 147/5, 185 w m. Łagów, gmina Dąbie, obręb 10 Łagów
Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
2.
12.02.2016
BS.6743.64.2016
Arkadiusz Gwóźdź Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 34/5 w m. Marcinowice, obręb 0010 Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
3. 19.08.2016
BS-D.6743.302.2016
Józefa Bukowiecka Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Woj. Polskiego 54 w Gubinie na działce nr 18
 
Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
 
4.
28.11.2016
BS.6743.713.2016
Gmina Dąbie Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wrzosowej w Połupinie, dz. nr 814/1, 814/9, 14/7, 14/24 Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
5.
28.11.2016
BS.6743.714.2016
Gmina Dąbie Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Gronowie, dz. nr 113/6, 113/3 Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
6.
28.11.2016
BS.6743.716.2016
Gmina Dąbie Budowa sieci wodociągowej w Połupinie przy ul. Leśnej i Podgórnej, dz. nr 113, 97, 75/5, 74/3, 72 Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
7.
28.11.2016
BS.6743.717.2016
Gmina Dąbie Budowa sieci wodociągowej w Połupinie , dz. nr 113, 105, 110/7, 100/24. Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
8.
28.11.2016
BS.6743.718.2016
Gmina Dąbie Budowa sieci wodociągowej w Połupinie przy ul. Dębowej, dz. nr 113, 110/8. Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
 
 
Rok 2017
Lp.
Data wpływu zgłoszenia
Znak sprawy
Imię i nazwisko
nazwa Inwestora
Opis obiektu budowlanego
adres budowy
Rozstrzygnięcie organu
1.
26.01.2017
BS.6743.20.2017
Janusz Cieleń
Miłów 1A/4
66-614 Maszewo
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego w m. Granice gm. Maszewo,
dz. nr 88/2
 
Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
 
2.
20.02.2017
BS.6743.35.2017
ENEA Operator
Sp. z o.o.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w m. Gryżyna na dz. nr 52/3, 190, 46/18,
Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
3.
09.06.2017
BS-D.6743.157.2017
Gmina Gubin
o stat.miejskim
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Gubin ul. Jana Sobieskiego na dz. nr 19, 21, 80/1, 81/6, 69 Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
4.
09.06.2017
BS-D.6743.158.2017
Gmina Gubin
o stat.miejskim
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Gubin ul. Partzantówna dz. nr 109/112. Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
5.
09.06.2017
BS.6743.256.2017
Gmina Bobrowice Rozbudowa sieci  wodociągowej w m. Bronków
gm. Bobrowice na dz. nr 76/1 i 244
Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
6.
13.10.2017
BS-D.6743.279.2017
PUM Sp. z o.o.
ul. Śląska 36
66-620 Gubin
Budowa linii kablowej 0,4kV na dz. nr 241/9, 243, 244/2, 244/1, 245/1, 245/2, 246/1, 260/7, 261/9, 261/3, 263/2, 264/8, 264/3 zasilającej tłocznię ścieków na dz. nr 264/3 na ul. Legnickiej w m. Gubin Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
 
 
Rok 2018
Lp.
Data wpływu
zgłoszenia
Znak sprawy
Imię i
nazwisko
nazwa
Inwestora
Opis obiektu budowlanego adresbudowy
Rozstrzygnięcie
organu
1.
25.01.2018
BS.6743.30.2018
Wiesław
Wójtowicz
Przebudowa otworów okiennych i drzwiowych
oraz montaż zbiornika szczelnego na nieczystości
w m. Gryżyna
na dz. nr 330/9, gmina Bytnica
Nie wniesiono
sprzeciwu do
zgłoszenia
2.
10.04.2018
BS.6743.123.2018
Marzanna Zięciak Budowa sieci wodociągowej w m. Marcinowice, gmina Krosno Odrzańskie, dz. nr 448, 226/6
Nie wniesiono
sprzeciwu do
zgłoszenia
3.
14.06.2018
BS-D.6743.146.2018
Zygmunt Jakubowski Budowa sieci wodociągowej w m. Bieżyce, gmina Gubin, dz. nr 473/1 - 473/9
Nie wniesiono
sprzeciwu do
zgłoszenia
4.
18.06.2018
BS-D.6743.149.2018
Paweł Winturski Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Gubin ul. Paderewskiego, dz. nr 65/4, 64, 65/11, 51, 66/1
Nie wniesiono
sprzeciwu do
zgłoszenia
5.
18.06.2018
BS.6743.237.2018
HE LUBUSKIE 2 Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krosno Odrzańskie ul. Newtona, dz. nr 1232/1
Nie wniesiono
sprzeciwu do
zgłoszenia
6.
11.10.2018
BS.6743.237.2018
ENEA Operator Sp. z o.o. Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania działek nr 40/3, 40/5, 40/6, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13 w m. Gubinek
Nie wniesiono
sprzeciwu do
zgłoszenia
 
 
Rok 2019
 
Lp.
Data wpływu
zgłoszenia
Znak sprawy
Imię i
nazwisko
nazwa
Inwestora
Opis obiektu budowlanego adresbudowy
Rozstrzygnięcie
organu
1.
09.01.2019
BS-D.6743.6.2019
Jadwiga i Marian Polaczyk Budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Gen. Sikorskiego dz. nr 161/35, 66-620 Gubin
 
 
 
 
2.
07.02.2019
BS.6743.15.2019
Dino Polska S.A.
ul. OSTROWSKA 122, 63-700 Krotoszyn
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu oświetlenia przejść dla pieszych na dz. nr 41, 42/2, 141 w m. Połupin gm. Dąbie  
3.
04.03.2019
BS.6743.35.2019
Enea Operator
Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.
Budowa sieci elektroenergetyczej-linii kablowej nn 0,4kV w m. Nowy Zagór dla zasilania energią elektryczną domu jednorodzinnego przez działki nr 184, 182, 183, 114, 186, 191/1, 190, 189, 194/1, 240, 199/1, 199/2.  
4.
05.03.2019
BS.6743.40.2019
Enea Operator
Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 dla zasilania dwóch domów jednorodzinnych w m. Marcinowice gm. Krosno Odrz. na dz. nr 302/15, przez działki nr 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/8, 302/9, 302/10, 302/12, 302/13, 302/14, 302/15.  
5.
11.04.2019
BS.D.6743.62.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia fi 90PE RC w m. Bieżyce gm. Gubin na dz. nr 136, 138/13.  
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Martyna Łabuć Data wytworzenia informacji: 2015-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Garczyński Data wprowadzenia do BIP 2015-06-26 09:41:31
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 09:41:36
Osoba, która zmieniła informację: Martyna Łabuć Data ostatniej zmiany: 2019-04-15 11:16:26
Artykuł był wyświetlony: 6561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu