ˆ

Informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki analizy statystycznej za rok 2018 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-20 11:26:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2019-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Garczyński Data wprowadzenia do BIP 2019-02-20 11:26:11
Wprowadził informację do BIP: Izabela Żmuda Data udostępnienia informacji: 2019-02-20 11:28:54
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Żmuda Data ostatniej zmiany: 2019-02-20 11:28:54
Artykuł był wyświetlony: 366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-17 15:31:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze jest prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - stodoły w miejscowości Luboszyce, gm. Gubin, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 14/25 oraz 14/5.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Adułło-Mucha, Anna Jakubczak Data wytworzenia informacji: 2018-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Adułło-Mucha, Anna Jakubczak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-17 15:31:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-08-17 15:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-08-17 15:31:17
Artykuł był wyświetlony: 903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki analizy statystycznej za rok 2017 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 13:09:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2018-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 13:09:15
Wprowadził informację do BIP: Izabela Żmuda Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 13:12:57
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Żmuda Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 13:12:57
Artykuł był wyświetlony: 1700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 14:55:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Niezbecki Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Niezbecki Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 14:55:46
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Niezbecki Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 15:04:02
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Niezbecki Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 15:09:47
Artykuł był wyświetlony: 2221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 14:09:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Niezbecki Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Niezbecki Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 14:09:31
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Niezbecki Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 14:13:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 13:45:55
Artykuł był wyświetlony: 2350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki analizy statystycznej za rok 2016 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 18:54:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 18:54:40
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 18:56:41
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 18:56:41
Artykuł był wyświetlony: 2960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki analizy statystycznej za rok 2015 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-23 20:42:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Krośnieński, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej za rok 2015 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 
Analiza w szczególności dotyczy:
 1. średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,
 2. liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
 • Tutejszy organ nie odnotował w 2015 roku skarg na Ośrodki Szkolenia Kierowców.
 • Analiza została przeprowadzona na podstawie danych przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Wrocławiu, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Bielsko-Białej oraz Koszalinie.
 • Przedstawione dane dotyczą OSK prowadzących na dzień 31.12.2015r. szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami – działających na terenie powiatu krośnieńskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2016-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2016-02-23 20:42:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2016-02-23 20:43:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2016-02-23 20:43:16
Artykuł był wyświetlony: 3938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki analizy statystycznej za rok 2014 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-25 00:47:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Krośnieński, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej za rok 2014 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 
Analiza w szczególności dotyczy:
 1. średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,
 2. liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
 • Tutejszy organ nie odnotował w 2014 roku skarg na Ośrodki Szkolenia Kierowców.
 • Analiza została przeprowadzona na podstawie danych przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Zielonej Górze oraz Wrocławiu
 • Przedstawione dane dotyczą OSK prowadzących na dzień 31.12.2014r. szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami – działających na terenie powiatu krośnieńskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2015-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2015-02-25 00:47:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2015-02-25 00:48:47
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2015-02-25 00:50:58
Artykuł był wyświetlony: 5098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana godzin pracy Wydziału Geodezji w dniu 11 lipca 2014 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-09 09:04:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z koniecznością dostosowania programów geodezyjnych do przepisów ustawy z dnia 05 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2014r. poz. 897), która wchodzi w życie 12 lipca 2014r. 
 
Starosta Krośnieński informuje, że petenci załatwiający sprawy w:
- Ewidencji Gruntów, Budynków I Lokali 
- Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej 
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Wydział Geodezji, Kartografii I Gospodarki Gruntami Starostwo Powiatowe Krosno Odrz. oraz delegatura w Gubinie) w dniu 11 lipca 2014r.obsługiwani będą do godz. 12 00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Lilia Jasińska Data wytworzenia informacji: 2014-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2014-07-09 09:04:05
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Ciechanowicz Data udostępnienia informacji: 2014-07-09 09:04:09
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Ciechanowicz Data ostatniej zmiany: 2014-07-09 09:04:09
Artykuł był wyświetlony: 5746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki analizy statystycznej za rok 2013 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-20 15:24:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Krośnieński, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej za rok 2013 w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 
Analiza w szczególności dotyczy:
 1. średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,
 2. liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
 • Tutejszy organ nie odnotował w 2013 roku skarg na Ośrodki Szkolenia Kierowców.
 • Analiza została przeprowadzona na podstawie danych przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Legnicy oraz Katowicach.
 • Przedstawione dane dotyczą OSK prowadzących na dzień 31.12.2013r. szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami – działających na terenie powiatu krośnieńskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Mieczysław Łukasiewicz Data wytworzenia informacji: 2014-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mieczysław Łukasiewicz Data wprowadzenia do BIP 2014-02-20 15:24:36
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Ciechanowicz Data udostępnienia informacji: 2014-02-20 15:29:55
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Ciechanowicz Data ostatniej zmiany: 2014-02-20 15:29:55
Artykuł był wyświetlony: 6322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu