ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 12:32:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Adułło-Mucha Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Adułło-Mucha Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 12:32:39
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 12:33:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 17:16:03
Artykuł był wyświetlony: 865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2017 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 21:10:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Tarłowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Tarłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 21:10:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 21:15:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 12:39:38
Artykuł był wyświetlony: 1025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 23:07:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, ul. Sienkiewicza 22 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz Komenda Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok
7. Informacja dotycząca funkcjonowania Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań za 2016 roku oraz planach na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w m. Bobrowice”, realizowanego z udziałem środków 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143F na odcinku Lubiatów - Trzebule”, realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Retno – Wężyska” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady.
16. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 23:07:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 23:07:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 23:07:55
Artykuł był wyświetlony: 1533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO SKODA Octavia 1.6 MR 01 – przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 23:12:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Mielcarek Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Mielcarek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 23:12:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 23:15:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 23:15:59
Artykuł był wyświetlony: 1792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 18:22:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Partocka Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Partocka Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 18:22:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 18:24:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 18:24:40
Artykuł był wyświetlony: 2323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-27 12:48:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kulka Data wytworzenia informacji: 2017-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kulka Data wprowadzenia do BIP 2017-02-27 12:48:47
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-27 12:49:20
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-27 12:49:20
Artykuł był wyświetlony: 2453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-21 09:19:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w powiecie krośnieńskim
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania urządzenia Biofeedback na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony z Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na nieruchomości szpitalne w Krośnie Odrzańskim i Gubinie.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady.
18. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-21 09:19:40
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 09:19:44
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-21 09:19:44
Artykuł był wyświetlony: 2620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18.01.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 20:15:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kulka Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kulka Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 20:15:04
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 20:15:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 20:15:40
Artykuł był wyświetlony: 3702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-12 18:08:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Krośnieńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Krośnieńskiego.
a. przyjęcie regulaminu wyboru Wicestarosty,
b. zgłoszenie przez Starostę kandydata na funkcję Wicestarosty,
c. powołanie komisji skrutacyjnej,
d. prezentacja (wystąpienia) kandydata,
e. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f.podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady.
13. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-01-12 18:08:31
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 18:08:49
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-01-12 18:08:48
Artykuł był wyświetlony: 3839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-13 15:07:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4.       Interpelacje i zapytania radnych.
5.       Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6.       Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017:
a.       odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok,
b.      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c.       przedstawienie opinii Komisji Rady,
d.      przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady,
e.      dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
f.         głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
11.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/136/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
27 października 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.
12.   Podjecie uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Krośnie Odrzańskim oraz wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017.
16.   Wnioski i oświadczenia radnych.
17.   Sprawy różne.
18.   Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady.
19.   Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2016-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2016-12-13 15:07:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2016-12-13 15:07:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 15:07:46
Artykuł był wyświetlony: 4953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu