ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-24 10:55:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28 września 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  (III piętro) odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w Powiecie Krośnieńskim za I półrocze 2017 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gubin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie" w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady.
14. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-24 10:55:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-09-24 10:55:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-09-24 10:55:55
Artykuł był wyświetlony: 1638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-27 08:10:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  (III piętro) odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
7. Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2016, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
a. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2016, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2016,
c. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
e. dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/157/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady.
18. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-27 08:10:04
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-06-27 08:10:10
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-06-27 08:10:10
Artykuł był wyświetlony: 5967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 18:09:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 24 maja 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  (III piętro) odbędzie sięXXIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.
  
Proponowany porządek obrad:
 
1.       Otwarcie.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4.       Interpelacje i zapytania radnych.
5.       Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6.       Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
7.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami.
8.       Sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatowej na rzecz Gminy Gubin o statusie miejskim z przeznaczeniem pod obiekty sportowe.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15.    Wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Sprawy różne.
17.    Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady.
18.    Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 18:09:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 18:09:12
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 18:09:12
Artykuł był wyświetlony: 7800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 12:32:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Adułło-Mucha Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Adułło-Mucha Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 12:32:39
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 12:33:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 17:16:03
Artykuł był wyświetlony: 9538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2017 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 21:10:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Tarłowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Tarłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 21:10:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 21:15:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 12:39:38
Artykuł był wyświetlony: 9610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 23:07:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, ul. Sienkiewicza 22 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz Komenda Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok
7. Informacja dotycząca funkcjonowania Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań za 2016 roku oraz planach na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w m. Bobrowice”, realizowanego z udziałem środków 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143F na odcinku Lubiatów - Trzebule”, realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Retno – Wężyska” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady.
16. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 23:07:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 23:07:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 23:07:55
Artykuł był wyświetlony: 10099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO SKODA Octavia 1.6 MR 01 – przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 23:12:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Mielcarek Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Mielcarek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 23:12:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 23:15:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 23:15:59
Artykuł był wyświetlony: 10377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 18:22:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Partocka Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Partocka Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 18:22:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 18:24:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 18:24:40
Artykuł był wyświetlony: 10907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-27 12:48:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kulka Data wytworzenia informacji: 2017-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kulka Data wprowadzenia do BIP 2017-02-27 12:48:47
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-27 12:49:20
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-27 12:49:20
Artykuł był wyświetlony: 11084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-21 09:19:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w powiecie krośnieńskim
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania urządzenia Biofeedback na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony z Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na nieruchomości szpitalne w Krośnie Odrzańskim i Gubinie.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady.
18. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-21 09:19:40
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 09:19:44
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-21 09:19:44
Artykuł był wyświetlony: 11187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu