ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Organizacja zawodów wędkarskich z Okazji Dnia Dziecka.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-17 09:09:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Misa Data wytworzenia informacji: 2019-05-17 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Misa Data wprowadzenia do BIP 2019-05-17 09:09:58
Wprowadził informację do BIP: Agata Sojda Data udostępnienia informacji: 2019-05-17 09:16:20
Osoba, która zmieniła informację: Agata Sojda Data ostatniej zmiany: 2019-05-17 15:16:53
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2019 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”, w ramach którego zostaną wykonane szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt z rocznika 2005 zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-16 09:18:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Misa Data wytworzenia informacji: 2019-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Misa Data wprowadzenia do BIP 2019-05-16 09:18:08
Wprowadził informację do BIP: Agata Sojda Data udostępnienia informacji: 2019-05-16 09:28:26
Osoba, która zmieniła informację: Agata Sojda Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 09:28:26
Artykuł był wyświetlony: 202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-18 10:41:32

V sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  odbędzie się V sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego VI kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady.
 3. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami.
 7. Sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2018 rok.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krośnieńskiego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/60/99 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Zielonej Górze oraz uchwalenia Regulaminu  Społecznej Straży Rybackiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 3104F ul. Pułaskiego w m. Krosno Odrzańskie kategorii drogi powiatowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Kuśnierek Data wytworzenia informacji: 2019-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Kuśnierek Data wprowadzenia do BIP 2019-04-18 10:41:32
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Balcerzak Data udostępnienia informacji: 2019-04-18 10:41:38
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Balcerzak Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 10:41:38
Artykuł był wyświetlony: 1940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-13 13:52:04

IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego VI kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dotycząca funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie i Krośnie Odrzańskim.
 7. Informacja na temat realizacji projektu Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Krośnieńskim.
 8. Analiza wsparcia organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Krośnieńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Kuśnierek Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Kuśnierek Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 13:52:04
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Balcerzak Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 13:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Balcerzak Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 14:13:57
Artykuł był wyświetlony: 3954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-16 07:27:19

III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się III sesja Rady Powiatu VI kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2019:
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rady,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady,
  5. dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
  6. głosowanie nad uchwałą w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących radnemu powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2019.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.
 15. Zamknięcie obrad.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Kuśnierek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-16 07:27:19
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Balcerzak Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 10:36:46
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Balcerzak Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 10:36:46
Artykuł był wyświetlony: 7060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz wykonanie usługi polegającej na dokonaniu odbioru, transportu oraz demontażu pojazdów stanowiących własność powiatu po uprawomocnieniu się orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-05 11:06:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 11:06:41
Wprowadził informację do BIP: Izabela Żmuda Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 11:14:20
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Żmuda Data ostatniej zmiany: 2018-12-05 11:14:19
Artykuł był wyświetlony: 9392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usługa kompleksowej organizacji dni otwartych doradztwa zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 12:02:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi kompleksowej organizacji dni otwartych doradztwa zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 Oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Tarłowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Glaz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 12:02:48
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 12:07:30
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 09:14:21
Artykuł był wyświetlony: 22167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2018 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-09 14:37:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 617/2018
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
 
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2018 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 130)
w związku z uchwałą nr VII/48/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020” oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1, 3-5 i art. 48b ust. 1-4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)– uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2018 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”, w ramach którego wykonane zostaną szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt z rocznika 2004 zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego (gminy: Krosno Odrzańskie, Gubin o statusie wiejskim, Gubin o statusie miejskim, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Gubin o statusie miejskim).
 
§  2. Ustala się następujące załączniki do niniejszej uchwały:
 1. ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowiący załącznik nr 1,
 2. regulamin otwartego konkursu ofert stanowiący załącznik nr 2,
 3. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3,
 4. oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 4,
 5. umowa stanowiąca załącznik nr 5.
                §  3. Załączniki wymienione w § 2 zostaną udostępnione na stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
                § 4. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowegow składzie:
1) Magda Tarłowska – zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych- przewodnicząca,
2) Agnieszka Nosewicz – radca prawny- członek,
3) Paulina Adułło-Mucha – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych- członek.
2. Komisja konkursowa będzie pracować na podstawie regulaminu otwartego konkursu ofert.
 
             § 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych.
 
             § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Tarłowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Glaz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 14:37:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 14:42:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 08:12:12
Artykuł był wyświetlony: 22335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz wykonanie usługi polegającej na dokonaniu odbioru, transportu oraz demontażu pojazdów stanowiących własność powiatu po uprawomocnieniu się orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 15:04:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 15:04:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 15:07:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-30 15:07:54
Artykuł był wyświetlony: 29372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonywanie usług związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przewożeniem pojazdów z terenu Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 13:59:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 13:59:23
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 14:02:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 14:18:51
Artykuł był wyświetlony: 29292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu