ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-13 13:52:04

IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego VI kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dotycząca funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie i Krośnie Odrzańskim.
 7. Informacja na temat realizacji projektu Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Krośnieńskim.
 8. Analiza wsparcia organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Krośnieńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Kuśnierek Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Kuśnierek Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 13:52:04
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Balcerzak Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 13:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Balcerzak Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 14:13:57
Artykuł był wyświetlony: 648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-16 07:27:19

III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się III sesja Rady Powiatu VI kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2019:
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rady,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady,
  5. dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
  6. głosowanie nad uchwałą w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących radnemu powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2019.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.
 15. Zamknięcie obrad.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Kuśnierek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-16 07:27:19
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Balcerzak Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 10:36:46
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Balcerzak Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 10:36:46
Artykuł był wyświetlony: 3815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz wykonanie usługi polegającej na dokonaniu odbioru, transportu oraz demontażu pojazdów stanowiących własność powiatu po uprawomocnieniu się orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-05 11:06:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 11:06:41
Wprowadził informację do BIP: Izabela Żmuda Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 11:14:20
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Żmuda Data ostatniej zmiany: 2018-12-05 11:14:19
Artykuł był wyświetlony: 6151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usługa kompleksowej organizacji dni otwartych doradztwa zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 12:02:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi kompleksowej organizacji dni otwartych doradztwa zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 Oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Tarłowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Glaz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 12:02:48
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 12:07:30
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 09:14:21
Artykuł był wyświetlony: 18926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2018 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-09 14:37:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 617/2018
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
 
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2018 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 130)
w związku z uchwałą nr VII/48/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020” oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1, 3-5 i art. 48b ust. 1-4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)– uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2018 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”, w ramach którego wykonane zostaną szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt z rocznika 2004 zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego (gminy: Krosno Odrzańskie, Gubin o statusie wiejskim, Gubin o statusie miejskim, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Gubin o statusie miejskim).
 
§  2. Ustala się następujące załączniki do niniejszej uchwały:
 1. ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowiący załącznik nr 1,
 2. regulamin otwartego konkursu ofert stanowiący załącznik nr 2,
 3. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3,
 4. oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 4,
 5. umowa stanowiąca załącznik nr 5.
                §  3. Załączniki wymienione w § 2 zostaną udostępnione na stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
                § 4. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowegow składzie:
1) Magda Tarłowska – zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych- przewodnicząca,
2) Agnieszka Nosewicz – radca prawny- członek,
3) Paulina Adułło-Mucha – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych- członek.
2. Komisja konkursowa będzie pracować na podstawie regulaminu otwartego konkursu ofert.
 
             § 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych.
 
             § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Tarłowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Glaz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 14:37:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubczak Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 14:42:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubczak Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 08:12:12
Artykuł był wyświetlony: 19093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz wykonanie usługi polegającej na dokonaniu odbioru, transportu oraz demontażu pojazdów stanowiących własność powiatu po uprawomocnieniu się orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 15:04:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 15:04:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 15:07:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-30 15:07:54
Artykuł był wyświetlony: 26120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonywanie usług związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przewożeniem pojazdów z terenu Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 13:59:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Żmuda Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Żmuda Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 13:59:23
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 14:02:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 14:18:51
Artykuł był wyświetlony: 26045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 08:02:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  (III piętro) odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
1.       Otwarcie.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4.       Interpelacje i zapytania radnych.
5.       Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6.       Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz o organizacji roku szkolnego 2017/2018.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
8.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/157/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w  razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
 
 
 
13.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Gubinie.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.
17.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Gubinie.
18.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Dwuletniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
19.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych  wchodzącej w skład Europejskiego Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
20.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
21.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
22.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023.
23.   Analiza oświadczeń majątkowych.
24.   Wnioski i oświadczenia radnych.
25.   Sprawy różne.
26.   Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady.
27.   Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 08:02:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 08:02:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 08:02:03
Artykuł był wyświetlony: 26732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-24 10:55:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28 września 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  (III piętro) odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w Powiecie Krośnieńskim za I półrocze 2017 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gubin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie" w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady.
14. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-24 10:55:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-09-24 10:55:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-09-24 10:55:55
Artykuł był wyświetlony: 30364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-27 08:10:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  (III piętro) odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
6. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
7. Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2016, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
a. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2016, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2016,
c. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
e. dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/157/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady.
18. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Krośnieński
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Balcerzak Data wytworzenia informacji: 2017-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Balcerzak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-27 08:10:04
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2017-06-27 08:10:10
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2017-06-27 08:10:10
Artykuł był wyświetlony: 34508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu